Schooltoelage

 

Ouders met een kind in de basisschool (kleuter en/of leerling lager onderwijs) kunnen een schooltoelage aanvragen.

 

Hoe aanvragen?

 

  1.  het aanvraagformulier opvragen op het secretariaat van de school of on-line 

  2. via de website www.schooltoelage.be kan de aanvraag online gebeuren. Hiervoor hebt u wel een electronische identiteitskaart of een federaal token nodig. 

  3. extra info via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid  

 

Voor extra info of ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier kan u ook steeds terecht bij de klastitularis, de directie of het secretariaat.