Schoolreglement 

Onder aan het document kan u het volledige schoolreglement van het schooljaar 2021-2022 openen in pdf-formaat: 

Omwille van milieu- en besparingsredenen wordt de papieren versie van de infobrochure met schoolreglement enkel overhandigd aan de ouders van de nieuwe leerlingen. We doen dit bij de eerste inschrijving.
 

extra bijlage van het schoolreglement 

naar aanleiding van de coronacrisis