Schoolkosten en maximumfactuur

 

De school stelt al het materiaal dat nodig is om de  ontwikkelingsdoelen en de eindtermen te behalen gratis ter beschikking. Ouders en kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met dit materiaal. Bij verlies of beschadiging kunnen de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aangerekend worden aan de ouders of wordt hen gevraagd om het materiaal zelf te vervangen.

 

Voor theatervoorstellingen, sportactiviteiten en  schooluitstappen voor één dag geldt een scherpe maximumfactuur.

Voor de kleuters bedraagt deze maximumfactuur 50 euro.

Voor een kind van de lagere school 95 euro voor één schooljaar.

 

De minder scherpe maximumfactuur omvat activiteiten buitenshuis. Het gaat om meerdaagse uitstappen (deels) tijdens de schooluren. (bv. tweedaagse 5de leerjaar, driedaagse 6de leerjaar naar de kust) De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een kind uit de lagere school 480 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.