top of page

Lijst kosteloze materialen

Bewegingsmateriaal: Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers
Constructiemateriaal: Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software 
ICT-materiaalComputers inclusief internet, TV, radio, telefoon,… 
Informatiebronnen: (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal
KinderliteratuurPrentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,...
Knutselmateriaal: Lijm, schaar, grondstoffen, textiel
Leer- en ontwikkelingsmateriaal: Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, 
materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling,…
Meetmateriaal: Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…
Multimediamateriaal: Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-speler
Muziekinstrumenten: Trommels, fluiten,… ...
Planningsmateriaal: Schoolagenda, kalender, dagindeling,...
Schrijfgerief: Potlood, pen,…
Tekengerief: Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,… 
Atlas (ET WO 6.11)
Globe (ET WO 6.2)
Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7 en 6.8)
Kompas (ET WO 6.3)
Passer (ET WIS 3.5)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)

bottom of page